Διπλασιασμός ζωνών σε πίνακα συναγερμού.

 

Διπλασιασμός ζωνών σε πίνακα συναγερμού.Τι θα πρέπει να προσέξουμε.


Οι περισσότεροι πίνακες συναγερμού εχουν την δυνατότητα να αυξησουν τον αρχικό αριθμό ζωνων τους ειτε με την μέθοδο του διπλασιασμού εφόσον αυτός υποστηρίζεται ,είτε με την μέθοδο του πολλαπλασιασμού (εφ οσον πάλι υποστηρίζεται)
Ο διπλασιασμός ζωνών είναι η διαδικασία κατα την οποία  μας επιτρέπει να επεκτείνουμε τις ζώνες του συστήματος συναγερμου κατα το διπλάσσιο του αρχικού  αριθμού αυτών εφ όσον και αυτο υποστηρίζεται σαν δυνατότητα  απο τον πίνακα συναγερμου.Ετσι εάν εχουμε εναν πίνακα οκτω ζωνών με την διαδικασία του διπλασιασμού τον επεκτείνουμε σε 16 ζώνες. Ο διπλασιασμός γίνεται με την χρήση δύο διαφορετικών τερματικών αντιστάσεων με διαφορετικές τιμές ,παράλληλα η σε σειρά στον βρόγχο της ζώνης ωπου καθε μία αντιστοιχεί στην αρχική και την διπλασσιαζόμενη ζώνη.
Ετσι πρακτικά σε ολές τις αρχικές ζώνες πχ 1-8 αντιστοιχει σε καθε μία η ιδια ξεχωριστή τερματική αντισταση πχ  1ΚΩ ενω σε όλες τις διπλασσιαζόμενες πχ 9-16 αντιστοιχεί για καθε μία η αλλη  ξεχωριστή τερματική αντισταση2,2ΚΩ.
Αρα εχουμε οκτω αντιστάσεις 1 ΚΩ που αντιστοιχουν στις ζώνες 1-8 και 8 αντιστάσεις 2,2ΚΩ που αντιστοιχουν στις ζώνες 9-16.Για τον διπλασσιασμό των ζωνων ειναι απαραιτητη και η προγραμματιστική ρυθμιση του πίνακα συναγερμού συμφωνα με τις τιμές αντιστάσεων που θα χρησιμοποιήσουμε.


Ο πολλαπλασιασμός ζωνών επιτυγχανεται με την χρήση πλακετών επέκτασης ζωνών.Αυτες συνδέονται μεσω διαυλου bus του πίνακα και επειτα από κατάλληλο προγραμματισμό πολλαπλασιάζουν τον αριθμό ζωνών του πίνακα σύμφωνα με τον αριθμό πλακετων που προσθέσαμε αλλα και τον μεγιστο δυνατό αριθμό που υποστηρίζονται από τον πίνακα.
Ετσι εαν τοποθετήσουμε σε εναν πίνακα συναγερμού 8 ζωνων ( ωπου δυναται να εχει έως 32) 
τρεις πλακετες επέκτασης 8 ζωνών φτανουμε να έχουμε συνολικά 32 ζώνες.
Σε κάποια  συστήματα συναγερμού που προρίζονται γιά πιο μεγάλες εγκαταστάσεις υπάρχει δυνατότητα μικτου πολλαπλασιασμού ζωνών (συνδυασμός πλακετων επέκτασης  και τοποθέτησης αντιστάσεων διπλασσιασμού)

Ο διπλασιασμός ζωνών σε συστήματα συναγερμού, σε περιπτώσεις μεγάλων αποστάσεων καλωδίων , κακης ποιοτητας καλωδίων η κακης ποιότητας συνδέσεων  μπορεί να προκαλέσει αστάθεια στο συστημα με αποτέλεσμα την εμφάνιση ψευδοσυναγερμών. Αυτο ωφείλεται στην μεταβολή  της  αγωγιμότητας της καλωδίωσης του βρόγχου σε σχεση με την σταθερά που ορίσαμε προγραμματιστικά στο συστημα με αποτέλεσμα ο πίναλας να λαμβάνει λανθασμένα ένδειξη παραβίασης.
Το όριο μεταξυ σωστου και λάθους ποικίλει σε κάθε πίνακα συναγερμού με αποτέλεσμα καποιοι να ειναι πιο ευαισθητοι στο θέμα του διπλασιασμού με αντιστάσεις σε σχέση με την καλωδίωση και άλλοι λιγότερο.Σε κάθε περίπτωση η εμεπιρία του εγκαταστάστη συστήματος ασφαλείας θα οδηγήσει στην βελτιστη δυνατή λύση και στο ειδος του διπλασσιασμου που θα πρέπει να επιλεγεί.