Πως χρησιμοποιούμε το Disk Calculator

Περιγραφή

Το Disk calculatorείναι ένα πρόγραμμα που εξετάζει τιε ρυθμίσεις εγγραφής ενός καταγραφικού καθώς και  τον αριθμό των καμερών που συνδέονται σε αυτό .Βασει αυτων των δεδομένων  ,υπολογίζει αυτόματα το χρονικό διάστημα που θα κρατήσουν οι εγγραφές η αντιστροφα με βασει τα δεδομένα και τον χρόνο εγγραφής που θέλουμε να κρατησει ,υπολογίζεται αυτόματα η χωρητικότητα του σκληρου δίσκου που απαιτειται.Σημαντικό ρόλο πάιζει και ο αλγοριθμός συμπίεσης που χρησιμοποιείται πχ H264 H264+ η Η265

 

Video Instructions

 

Step by Step Instructions

1. Select create code streaming.

diskcalc wiki 2.png


2. Select channel amount.

diskcalc wiki 3.png


3. Select compression.

diskcalc wiki 4.png


4. Select and choose a resolution.

diskcalc wiki 5.png


5. Select and choose a framerate.

diskcalc wiki 6.png


6. Bitrate will be automatically generated.

diskcalc wiki 7.png


7. You can choose between disk requirement, recording days and RAID.

diskcalc wiki 8.png


8. For disk requirement enter number of recording days ➞ Select the calculator icon to calculate request capacity.

diskcalc wiki 9.png


9. For recording days select and choose storage capacity ➞ Select the calculator icon to calculate request capacity.

diskcalc wiki 10.png


10. For RAID calculator select amount of device drives ➞ HDD capacity ➞ RAID volume ➞ Select the calculator icon to calculate request capacity.

diskcalc wiki 11.png