Διακόπτες Αναγγελίας Φωτιάς

Διακόπτες Αναγγελίας Φωτιάς

Eπανατάξιμοι διακόπτες Αναγγελίας Φωτιάς - Button Πυρκαγιάς 

Οι διακόπτες αναγγελίας φωτιάς ή αλλιώς μπουτόν πυρκαγιάς είναι συσκευές συναγερμού που προειδοποιούν και αναγγέλλουν, σε συνεργασία με άλλες μονάδες, οπτικά και ακουστικά τον κίνδυνο, σε περιπτώσεις φωτιάς στο χώρο όπου βρίσκονται εγκατεστημένοι. Μπουτόν για συμβατικά και αναλογικά συστήματα, με ηλεκτρονική διευθυνσιοδότηση, με προστατευόμενο πλαστικό ή τζαμάκι και κλειδί επαναφοράς.
 

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.