Τραπεζικοί λογαριασμοί

Tραπεζικοί λογαριασμοί

 

 

Για τις παραγγελίες μεγαλύτερου όγκου η βάρους  που εκτελούνται μέσω μεταφορικών εταιρειών είναι απαραίτητη  η προκαταβολή της αξίας αυτών σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς.
 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 081 606285-77
ΙΒΑΝ GR3701100810000008160628577

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5018 050475 748
IBAN GR720172 0180 0050 1805 0475 748

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 0026.0222.81.0200866829
IBAN  GR970026 0222 81 0200866829

Δικαιούχος Ψυχογυιός Παναγιώτης