Το Power over Ethernet είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει στα IP τηλέφωνα, τους ασύρματους σημείους πρόσβασης LAN, τις κάμερες δικτύου ασφαλείας και άλλα τερματικά που βασίζονται στην τεχνολογία IP να λαμβάνουν ενέργεια, παράλληλα με τα δεδομένα, μέσω της υφιστάμενης υποδομής CAT-5 Ethernet χωρίς να χρειάζεται να γίνουν τροποποιήσεις. Περιγράφεται από το πρότυπο IEEE 802.3af.

Ο PoE ενσωματώνει δεδομένα και τροφοδοσία στα ίδια καλώδια, διατηρώντας ταυτόχρονα τη δομημένη καλωδίωση ασφαλή και χωρίς να παρεμβαίνει στην ταυτόχρονη λειτουργία του δικτύου. Ο PoE παράγει 44-57v ισχύ DC σε αδιάλειπτη συστροφή ζεύγους ζευγών καλωδίων για ακροδέκτες που καταναλώνουν έως και 25 watts, ανάλογα με την έκδοση του χρησιμοποιούμενου προτύπου. Υπάρχουν πολλές κοινές τεχνικές για τη μετάδοση ισχύος μέσω καλωδίωσης Ethernet. δύο από αυτά έχουν τυποποιηθεί από την επιτροπή IEEE 802.3. Η ισχύς μπορεί να μεταδοθεί στους αχρησιμοποίητους αγωγούς ενός καλωδίου, δεδομένου ότι μόνο δύο από τα τέσσερα ζεύγη απαιτούνται για τα φυσικά στρώματα 10Mbit / s-100Mbit / s (εναλλακτική λύση B) που χρησιμοποιούνται συνήθως ή η ισχύς μπορεί να μεταδοθεί στους αγωγούς δεδομένων με την εφαρμογή τάσης κοινής τάσης σε κάθε ζεύγος (Εναλλακτική Α).

Τα πρότυπα IEEE για PoE απαιτούν καλώδιο κατηγορίας 5 ή καλύτερο για υψηλά επίπεδα ισχύος, αλλά επιτρέπουν τη χρήση καλωδίου κατηγορίας 3 εάν απαιτείται λιγότερη ισχύς. Η τροφοδοσία τροφοδοτείται σε κοινή λειτουργία πάνω από δύο ή περισσότερα από τα διαφορετικά ζεύγη συρμάτων που βρίσκονται στα καλώδια Ethernet και προέρχεται από τροφοδοσία σε μια συσκευή δικτύωσης με δυνατότητα PoE, όπως ένας διακόπτης Ethernet ή μπορεί να εγχυθεί σε ένα καλώδιο με ένα midspan παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Μια τροφοδοσία midspan, γνωστή και ως εγχυτήρας ισχύος PoE, είναι μια πρόσθετη πηγή ισχύος PoE που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με διακόπτη μη PoE.

Το Power over Ethernet που βασίζεται στα πρότυπα εφαρμόζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του IEEE 802.3af-2003. Χρησιμοποιείται τεχνική φανταστικής ισχύος για να επιτρέπεται στα ζεύγη ισχύος να μεταφέρουν δεδομένα. Αυτό επιτρέπει τη χρήση του όχι μόνο με τα 10BASE-T και 100BASE-TX, τα οποία χρησιμοποιούν μόνο δύο από τα τέσσερα ζεύγη στο καλώδιο, αλλά και με το 1000BASE-T (gigabit Ethernet), το οποίο χρησιμοποιεί και τα τέσσερα ζεύγη για τη μετάδοση δεδομένων. Αυτό είναι εφικτό επειδή όλες οι εκδόσεις του καλωδίου συνεστραμμένου ζεύγους Ethernet καθορίζουν διαφορική μετάδοση δεδομένων σε κάθε ζεύγος με ζεύξη μετασχηματιστή. οι συνδέσεις τροφοδοσίας DC και φορτίου μπορούν να γίνουν στις κεντρικές βρύσες του μετασχηματιστή σε κάθε άκρο. Κάθε ζεύγος λειτουργεί έτσι σε κοινή λειτουργία ως μία πλευρά της τροφοδοσίας συνεχούς ρεύματος, επομένως απαιτούνται δύο ζεύγη για την ολοκλήρωση του κυκλώματος. Η πολικότητα της τροφοδοσίας συνεχούς ρεύματος μπορεί να αντιστραφεί με διασταυρωμένα καλώδια MDI-X. η τροφοδοτημένη συσκευή πρέπει να λειτουργεί με δύο ζεύγη: ανταλλακτικά ζεύγη 4-5 και 7-8 ή ζεύγη δεδομένων 1-2 και 3-6. Απαιτείται πολικότητα στα ζεύγη δεδομένων και εφαρμόζεται διφορούμενα για ανταλλακτικά ζεύγη με τη χρήση μιας γέφυρας με δίοδο.

IEEE 802.3af standard POE pinout:

Pins at switchT568A colorT568B colormode B       mode A       mode A 
MDI-X
Pin 1
White/green stripe

White/orange stripe
 DC +DC -
Pin 2
Green solid

Orange solid
 DC +DC -
Pin 3
White/orange stripe

White/green stripe
 DC −DC +
Pin 4
Blue solid

Blue solid
DC +  
Pin 5
White/blue stripe

White/blue stripe
DC +  
Pin 6
Orange solid

Green solid
 DC −DC +
Pin 7
White/brown stripe

White/brown stripe
DC −  
Pin 8
Brown solid

Brown solid
DC −