Πώς να ρυθμίσετε τις ειδοποιήσεις (push notifications) μέσω εφαρμογής κινητού


Περιγραφή
Αυτή είναι η πληρωμένη έκδοση "PLUS" για το IDMSS / GDMSS. Για να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις push, πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει το "Event / Motion" ή "Alarm" Από το "Device Manager" στο κύριο μενού της πληρωμένης εφαρμογής IDMSS / GDMSS. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες βήμα προς βήμα για να ρυθμίσετε τις ειδοποιήσεις push.
Προϋποθέσεις
• Smartphone με IDMSS / GDMSS PLUS
• Σύνδεση και προφίλ στη συσκευή
• Το συμβάν όπως το Motion Detect πρέπει να ενεργοποιηθεί από τη συσκευή εγγραφής.


Οδηγίες βίντεο
Οδηγίες βήμα προς βήμα τελευταία έκδοση

 

 

Oδηγίες βήμα προς βήμα με εικόνες

1.Αρχικά επιλέγουμε στην εφαρμογή την επιλογή κάμερα

 

Oδηγίες βήμα προς βήμα


1. Από το σπίτι επιλέξτε "Κάμερα"

push notify new1.png

2. Επιλέξτε έπειτα το menu

push notify new2.png

 

3. Eπιλέξτε  Alarm Manager

push notify new3.png

4. Επιλέξτε περιγραφή ( Subscribe )

 

push notify new4.png

 

5. Επιλέξτε συσκευή  και θα σας δείξει ότι λαμβάνει τις ρυθμίσεις ( getting configuration)

push notify new5.png

6. Aν είναι οκ η σήμανση θα γίνει μπλέ

push notify new6.png

7. Επιλέξτε push type. Προτείνεται να το ρθυμίσετε ως Video for Video playback of the event . Επιλέξτε  back για να επιστρέψετε

push notify new7.png push notify new8.png

 

8. Επιλέξτε είδος γεγονότος ( Event type). Επιλέγουμε Motion Detect.

push notify new9.png

 

9. Επιλέξτε μία η περισσότερες καμερες για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις push notifications. Θα υπάρχει μια μπλέ σημανση για κάθε καμερα που επιλέγετε.Γυρίστε πάλι πισω

push notify new10.png

10. Επιλέξτε την μπλε σήμανση για να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις

push notify new11.png push notify new12.png

 

Οδηγίες βήμα προς βήμα

1. Από το Main Menu επιλέξτε  "Alarm Manager"

2. Επιλέξτε "Push Config"

push not 2.png

 

3. Επιλέξτε Recorder από την λίστα

push not 10.png

4. Επιλέξτε "Push Type" → και μετα τα ακόλουθα : Live Preview, Video or Image → και έπειτα  back .

push not 4.png push not 5.png push not 11.png

5. Επιλέξτε Alarm Type.

push not 6.png

6. Επιλέξτε Camera η Cameras → έπειτα back  

push not 7.png push not 8.png

7. Επιλέξτε Disk icon  για να αποθηκευσετε

push not 9.png