Οδηγίες αρχικοποίησης παραμέτρων στην κάρτα BOSCH B426 ethernet IP module

Στον οδηγό που ακολουθεί θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο επαναφοράς μιας κάρτας B426 στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές. Για παράδειγμα, ίσως θελήσετε να επαναφέρετε την κάρτα B426 στην προεπιλεγμένη τιμή εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση IP που διαθέτει
1. Απενεργοποιήστε την κάρτα B426 για τουλάχιστον τριάντα (30) δευτερόλεπτα.
2.Στην κάρτα B426, μετακινήστε το βραχυκυκλωτήρα από τη φίσα της θήκης θέσης στην υποδοχή MODE και ρυθμίστε τον επιλογέα διευθύνσεων στο (9). (Βλέπε Εικόνα 1)
3. Ρυθμίστε τον υπολογιστή ώστε να αποκτήσει αυτόματα IP, ακολουθόντας την εξής διαδικασία:
 Πλοηγουμαστε  στο δίκτυο και στο κέντρο κοινής χρήσης. (Βλέπε σχήμα 2)
Σχήμα 2
4.  Κάνουμε  κλικ στο "Αλλαγή ρυθμίσεων προσαρμογέα". change adapter settings (Βλέπε Εικόνα 3)
Σχήμα 3
5. Επιλέγουμε και κάνουμε δεξί κλικ στη σύνδεση τοπικής περιοχής. Επιλέγουμε  "Ιδιότητες"  properties (βλ. Εικόνα 4)
Σχήμα 4
6.. Στο παράθυρο Ιδιότητες σύνδεσης τοπικού δικτύου, επιλέξτε το "Internet Protocol Version 4 (TCP / IPV4)" και κάντε κλικ στο κουμπί "Ιδιότητες". (Βλέπε Σχήμα 5)
Σχήμα 5
6. Στο παράθυρο ιδιοτήτων πρωτοκόλλου Internet (TCP / IP), επιλέξτε "Λήψη αυτόματης διεύθυνσης IP" και επιλέξτε "Λήψη αυτόματης διεύθυνσης διακομιστή DNS". Κάντε κλικ στο "OK". (Βλέπε Εικόνα 6)
Σχήμα 6
7. Συνδέουμε  το καλώδιο ethernet patch  μεταξυ του  υπολογιστή και της κάρτας B426. (Βλέπε σχήμα 7)
Σχήμα 7
8. Ενεργοποιουμε  την κάρτα B426. δίνοντας τροφοδοσία μέσω Alarm panel 
9. Περιμένετε τουλάχιστον ένα (1) λεπτό για να λάβει ο υπολογιστής σας διεύθυνση IP 169.254.xxx.xxx. από το B426
10. Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web και πληκτρολογήστε τα ακόλουθα στη γραμμή διευθύνσεων: 169.254.1.1 (Βλ. Εικόνα 8)
Σχήμα 8
11. Θα πρέπει να εμφανιστεί μια οθόνη σύνδεσης. Καταχωρίστε τον ακόλουθο κωδικό: B42V2. (Βλέπε σχήμα 9)
Σχήμα 9
12. Πραγματοποιήστε τις απαραίτητες αλλαγές στο μενού Βασικές ρυθμίσεις δικτύου. (Βλέπε Σχήμα 10)
Σχήμα 10
13. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές, κάντε κλικ στην επιλογή "Αποθήκευση και Εκτέλεση". Θα ανοίξει μια ειδοποίηση και πατήστε "OK". (Βλέπε Σχήμα 11)
Σχήμα 11
14. Απενεργοποιήστε την κάρτα B426 για τουλάχιστον τριάντα (30) δευτερόλεπτα.
15. Αφαιρέστε το βραχυκυκλωτήρα από τη φίσα MODE και τοποθετήστε το ξανά στην αρχική θέση στήριξης που επισημαίνεται στην φωτογραφία.(βλέπε σχ 12)
16. Ρυθμίστε τον επιλογέα διευθύνσεων στην επιθυμητή διεύθυνση και συνδέστε τον ελεγκτή της Bosch στην κάρτα B426.
17. Συνδέστε την κάρτα B426 στο δίκτυο και ενεργοποιήστε την. 
18.Είμαστε έτοιμοι πλέον να συνδεθουμε στο B426 με την νέα IP διεύθυνση που δηλώσαμε.