Ο πιο δημοφιλής σύνδεσμος RJ45 είναι το βύσμα 8P8C (8 Position 8 Contact), δηλαδή ένας σύνδεσμος με χώρο για 8 επαφές και

8 φυσικές επαφές δυνατές για χρήση. Για σύγκριση, ο σύνδεσμος 8P4C μοιάζει σχεδόν πανομοιότυπος, με την διαφορά ότι αν και έχει χώρο για 8 επαφές,

φυσικές έχει μόνο 4.

 

 

 

 

Εικ. 1. Παραδείγματα βυσμάτων RJ45

 

 

 

Εικ. 2. Κάμερα IP  με υποδοχή RJ45

 

 

 

Στα προϊόντα της εταιρείας Delta υπάρχουν έτοιμα καλώδια με εργοστασιακά τερματισμένα βύσματα RJ45 (το λεγόμενα patch-cord) σε διάφορα μήκη και κατηγορίες ζευγών. Διατίθενται επίσης και ξεχωριστά αρθρωτά βύσματα (εικ. 3) για πρεσάρισμα με την χρήση πρέσας ακροδεκτών HT-546 (εικ. 4), όπως και αρθρωτά βύσματα τύπου HAND, τα οποία μπορούν να πρεσαριστούν σε ένα καλώδιο χωρίς την χρήση οποιουδήποτε εργαλείου (εικ. 5).

 

 

 

 

Εικ. 3. Αρθρωτό βύσμα RJ45

 

 

 

Εικ. 4. Πρέσα ακροδεκτών HT-546

 

 

 

Εικ. 5. Αρθρωτό βύσμα RJ45-HAND

 

 

 

Ο τερματισμός ενός καλωδίου δικτύου με ακροδέκτες RJ45 δεν είναι δύσκολος, ωστόσο όπως συμβαίνει με κάθε βύσμα που προορίζεται για πρεσάρισμα σε πάνω σε σύρμα, είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί η υψηλή ακρίβεια και η προσοχή ως προς την κατασκευή του. Πρώτα απ' όλα πρέπει να τηρούνται τα πρότυπα T568B ή T568A. Αυτά καθορίζουν την σειρά των συρμάτων του καλωδίου δικτύου στα βύσματα RJ45, ανάλογα με το αν θέλουμε να αποκτήσουμε ένα καλώδιο ευθείας σύνδεσης για την σύνδεση συσκευών δικτύου (δρομολογητές, switches, κάμερες IP κλπ.) ή ένα διασταυρωμένης σύνδεσης για την απευθείας σύνδεση δυο υπολογιστών που είναι εξοπλισμένοι με κάρτες δικτύου.

 

 

 

 

Επιπλέον, θα πρέπει να θυμόμαστε κατά την διάρκεια απογύμνωσης ενός καλωδίου, να μην καταστρέφουμε κάποιο από τα σύρματα καθώς και να είναι ομοιόμορφα κομμένα, δηλαδή το κάθε σύρμα να φτάνει στο τέλος του καναλιού μέσα στο βύσμα. Το μήκος των συρμάτων πρέπει να είναι τόσο, ώστε η εξωτερική μόνωση του αγωγού να βρίσκεται εσωτερικά του βύσματος. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί πολύ εύκολα να κοπεί κάποιο από τα σύρματα στο βύσμα. Ακόμη χειρότερα, η βλάβη μπορεί να εμφανιστεί μετά από κάποιο διάστημα, κάτι που δυσκολεύει εμφανώς τον εντοπισμό της και την εξάλειψή της. Οι παρακάτω εικόνες παρουσιάζουν ένα σωστό και ένα λανθασμένο πρεσάρισμα ακροδέκτη (εικ. 6).

 

 

 

 

Εικ. 6.

 

 

 

1 - Σωστά πρεσαρισμένο βύσμα RJ45

2 - Ακατάλληλα πρεσαρισμένο βύσμα RJ45 (η εξωτερική μόνωση του καλωδίου δεν εισέρχεται στο αρθρωτό βύσμα, ενώ ένα από τα σύρματα έχει κατεστραμμένη μόνωση)

 

 

Ομοίως όπως ένα καλώδιο συνεστραμμένων ζευγών, έτσι και τα αρθρωτά βύσματα είναι διαθέσιμα σε διάφορα είδη και κατηγορίες. Ένα βύσμα θα πρέπει να επιλέγεται ανάλογα με το αν τερματίζεται σε καλώδιο θωρακισμένο FTP ή σε απλό UTP (εικ. 7). Εδώ αξίζει να σημειωθεί, ότι η εταιρεία Delta διαθέτει επίσης στις προσφορές της αρθρωτό βύσμα RJ45, στο οποίο κάθε επαφή πρεσάρει ένα σύρμα με τρία δόντια. Αυτό προσφέρει μεγαλύτερη εγγύηση ένωσης της επαφής με το σύρμα καθώς και μεγαλύτερη αντοχή του πρεσαρισμένου συνδέσμου.

 

 

 

 

Εικ. 7.

 

 

 

1 - Αρθρωτό βύσμα RJ45 για καλώδιο FTP cat. 5

2 - Αρθρωτό βύσμα RJ45 για καλώδιο FTP cat. 6

3 - Αρθρωτό βύσμα RJ45 για καλώδιο UTP cat. 5

4 - Αρθρωτό βύσμα RJ45 για καλώδιο UTP cat. 5e με τερματισμό 3 δοντιών σε κάθε σύρμα

 

 

Θα πρέπει επίσης να αναφερθούν οι δυνατότητες εφαρμογής χρωματιστών ελαστικών καλυμμάτων (εικ. 8) σε αρθρωτά βύσματα RJ45. Ωστόσο θα πρέπει να θυμόμαστε, ώστε το ελαστικό κάλυμμα να τοποθετείται στο καλώδιο προτού πρεσαριστεί το βύσμα στο συνεστραμμένο ζεύγος. Σε αντίθετη περίπτωση μετά τον τερματισμό του άκρου δεν θα είναι δυνατή η τοποθέτηση λόγω της κατασκευής του ελαστικού καλύμματος.

 

 

 

 

Εικ. 8. Χρωματιστά καλύμματα για βύσμα: εξωτερικά (επικαλυπτόμενα) και εσωτερικά (που εισχωρούν στον σύνδεσμο)

 

 

Διαδοχή καλωδίωσης μέσα στο βύσμα *RJ-45* 


T568A 
1 - καφέ 
2 - άσπρο/καφέ 
3 - πορτοκαλί 
4 - άσπρο/μπλε 
5 - μπλε 
6 - άσπρο/πορτοκαλί 
7 - πράσινο 
8 - άσπρο/πράσινο 

T568B 
1 - καφέ 
2 - άσπρο/καφέ 
3 - πράσινο 
4 - άσπρο/μπλε 
5 - μπλε 
6 - άσπρο/πράσινο 
7 - πορτοκαλί 
8 - άσπρο/πορτοκαλί

 

Line - ζεύγος συρμάτων