Ανιχνευτές

Ανιχνευτές

Ανιχνευτές 

Πυρανιχνευτές αναλογικής και συμβατικής τεχνολογίας. Ανιχνευτές καπνού, ιονισμού, φωτοηλεκτρικοί, εκρηκτικών αερίων, φυσικού αερίου, ανίχνευσης ευγενών μετάλλων και υδρογοναθράκων, με ρυθμιζόμενα επίπεδα ευαισθησίας, με θαλάμους προστασίας από έντομα, σκόνη και εξωτερικές παρεμβολές για σταθερές και αξιόπιστες αποδόσεις.

 

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.