Εμπορία Εγκαταστάσεις Ηλεκτρονικών Συστημάτων Χονδρική-Λιανική 2108810450 CCTV & SECURITY EXPERTS

Gmail SMTP Ποιες είναι οι ρυθμίσεις του

Η εταιρεία μας θα παραμείνει κλειστη το χρονικό διάστημα απο 16 έως και 26 Αυγούστου λόγω καλοκαιρινών διακοπών.Οι παραγγελίες  που θα γίνουν μέσα σε αυτό το διάστημα θα εκτελεστούν την Δευτέρα 28 Αυγούστου. Σε αυτό το διάστημα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο info@digitalnet.gr
 

 

 Ποιες είναι οι ρυθμίσεις του Gmail SMTP;


Οι Gmailρυθμίσεις διακομιστή SMTP για την αποστολή αλληλογραφίας μέσω του Gmail από οποιοδήποτε πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι:

  • Gmail SMTP server τουδιεύθυνση: smtp.gmail.com
  • Gmail SMTP όνομα χρήστη : πλήρης σας διεύθυνση Gmail (π.χ. example@gmail.com)
  • Gmail SMTP κωδικό : σας κωδικού πρόσβασης του Gmail
  • Gmail SMTP  θύρα (TLS) :  587
    • Gmail SMTP θύρα (SSL) : 465
  • Gmail SMTP TLS / SSL απαιτείται: ναι

Η ρυθμιση αυτή ειναι απαραίτητη να γίνει σε ip modules συναγερμών η σε DVR οταν θέλουμε να λαμβάνουμε ειδοποιήσεις συμβάντων στον λογαριασμό Gmail