Εμπορία Εγκαταστάσεις Ηλεκτρονικών Συστημάτων Χονδρική-Λιανική 2108810450 CCTV & SECURITY EXPERTS

Ρυθμίσεις router Technicolor TG582

Η εταιρεία μας θα παραμείνει κλειστη το χρονικό διάστημα απο 16 έως και 26 Αυγούστου λόγω καλοκαιρινών διακοπών.Οι παραγγελίες  που θα γίνουν μέσα σε αυτό το διάστημα θα εκτελεστούν την Δευτέρα 28 Αυγούστου. Σε αυτό το διάστημα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο info@digitalnet.gr
 

 

Ρυθμίσεις router Technicolor TG582

Γιά να ρυθμίσετε το συγκεκριμμένο router ακολουθήστε  το παρακάτω link εδώ

η ακολουθήστε τις οδηγίες

 1. Open an Internet browser and browse to:
  http://192.168.1.254/
 2. Click Home Network on the left menu. 
   
  TG 582 - Home Screen
 3. Click Devices on the menu which appears under Home Network
   
  TG 582 - Home Network Selected
 4. Click on the link related to the device you would like to forward traffic to (in this example Unknown-00-17-f2-c9-a6-58). 
   
  TG 582 - Home Network - Devices
 5. Click Assign a game or application to a local network device under the heading Pick a tast...
 6. The router includes a number of pre-configured port forwarding settings for well known applications.  Select the name of the application you need to forward ports for from the drop-down box under the heading Game or Application.  If the application is not listed then skip to the section below onconfiguring port forwarding for an unlisted application.
 7. Click Add 
   
  TG 582 - Game and Application Sharing

Your router is now set up with the port forwarding configuration.

Configure Port Forwarding for an unlisted application:

 1. Click Create a new game or application under the heading Pick a task... 
   
  TG 582 - Game and Application Sharing
 2. In the box labelled "Name:" type a name for your application.
 3. Click Manual Entry of Port Maps
 4. Click Next 
   
  TG 582 - New Game or Application
 5. Select the protocol from the drop-down menu under the heading Protocol.  If you do not know which to use select Any.
 6. Fill in the start and end port of the range in the two boxes beneath the heading Port Range.  If only one port is needed enter this in both boxes.
 7. Leave the other boxes empty and click Add
   
  TG 582 - Entering Ports
 8. Repeat this step for any other ports or ranges that need to be assigned for this application.
 9. Click Apply
   
  TG 582 - Ports Entered
 10.  
 11.  
 12. Click on the option to Assign a game or application to a local network device.
 13. Locate your new application from the drop-down menu under the headingGame or Application.
 14. In the drop-down menu under the heading Device select the name of the device you need to forward ports to.
 15. Click Add
   
  TG 582 - Game and Application Sharing

Your router is now set up with the port forwarding configuration.